Denna guide kommer att förklara vad BankID är för något, historik bakom tjänsten, hur många användare det finns samt hur man skaffar BankID och hur man använder det. Lycka till med tjänsten och njut av din utökade digitala frihet och rörlighet!

 

Vad är BankID och hur tillkom tjänsten?

BankID är en e-legitimation skapad för banker, företag, organisationer och sist men inte minst för privatpersoner.Det kan dels användas som en identifikation och dels användas inför ett annalkande avtal. Som privatperson kan du använda tjänsten exempelvis vid ett köp som kräver åldersgräns. Ett köp är faktiskt ett avtal som medför rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter. BankID kan likställas med andra legitimationshandlingar såsom pass, körkort eller en id-handling utfärdad av en svensk bank. Skillnaden är att du inte kan använda dessa fysiska id-handlingar när du skall identifiera dig eller ingå avtal på nätet utan dessa kan endast användas i verkliga livet. Ibland kan dock inscannade legitimationshandlingar godtas men det är inte alltid givet. BankID är ett populärt och mycket använt medel på internet. Under 2017 beräknades BankID användas vid omkring 2,5 miljarder unika tillfällen vilket ger ungefär 6,85 miljoner tillfällen per dygn. I Sverige bodde i augusti 2018 cirka 10,2 miljoner människor. Dividerar man populationen med antalet användningstillfällen av BankID per dygn då får man fram att varje invånare i snitt använder BankID en och en halv gång per dag. Tjänsten är den ledande på marknaden och konkurrerar med exempelvis Telia och Verisec om kundernas förtroende.

 

BankID har en lång och spännande historia bakom sig efter millennieskiftet. 2001 var Sverige ordförandeland i Europeiska Unionen och redan då fördes diskussioner ”bakom kulisserna” om att 24-timmarstjänster var det nya moderna. Medborgarna skulle ha tillgång till full service när som helst på dygnet. Lagarna förändrades i denna epok, en digital underskrift skulle tillskrivas samma värde som en riktig, fysisk sådan skriven på papper med penna. Ett konsortium bildades där flera svenska banker ingick i syfte att skissa fram en idé som kunde godtas av såväl myndigheter & företag som privatpersoner. 2003 så utfärdas den första BankID-legitimationen till en kund i Skandia-banken. Redan vid årsskiftet 2003-04 har antalet användare uppnått 100 000 och fler banker börjar haka på tåget vid den här tidpunkten. Sedan tilltog populariteten i en rasande takt och i maj 2005 använde en halv miljon svenskar tjänsten för att kunna deklarera. Den 14 april 2010 nås ytterligare en milstolpe; BankID för mobil lanseras. Numera kan alla som har en smartphone ladda ner BankID-appen och därmed nyttja tjänsten enkelt och smidigt.

 

Hur skaffar jag BankID?

Alla som har ett svenskt personnummer och är anslutna till en av följande banker: Danske Bank, ICA Banken, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken, kan skaffa ett BankID. BankID har precis samma värde oavsett vilken bank som utfärdat det. Åldersgränserna bestäms av bankerna, minimiåldern är dock 13 år. Är man omyndig måste man ha målsmans godkännande för att få använda tjänsten. Du får också välja ut en personlig säkerhetskod som du får slå när du använder dig av BankID.